کتاب اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر ترجمه ی ایمان رییسی و جسام عشقی صنعتی، اثر رافائل مونئو، معمار و استاد دانشگاه هاروارد است که توسط انتشارات کتابکده کسری چاپ شده است. مونئو از سال 1965 در حوزه معماری مشغول است، او در دانشگاه های اسپانیا و آمریکا تدریس کرده و در سال های 1985 تا 1990 ریاست دپارتمان معماری در داشنگاه هاروارد را بر عهده داشته است.

کتاب نامبرده که منبع مهمی در مبانی نظری و تئوری معماری به شمار می رود شامل هشت فصل است که در آنها آثار هشت تن از مهم ترین معماران معاصر تا سال 2001 ارزیابی می شود :

جیمز استرلینگ، رابرت ونتوری و دنیس اسکات براون، آلدو روسی، پیتر آیزنمن، آلورو سیزا، فرانک اُ گری، رم کولهاوس، ژاک هرزوگ و پیر دومورن معماران بررسی شده در کتاب هستند.اهمیت کتاب حاضر ادراک شیوه های نقد معماری است که  منبعی مستند در نقد معماری را در اختیار قرار میدهد تا بتوان در جهت ارتقای مبانی نظری و تئوریکی معماری در ایران از آن بهره جست.

مونئو دلیل انتخاب این گروه از معماران را نفوذ و قدرت بیشتر آنان در زمان حال میداند و معتقد است که آثار این معماران در عرصه وسیعی مورد بحث بوده و نوشته ها و نقالات مفهومی بسیاری منتشر کرده اند. او با بررسی جیمز استرلینگ شروع میکند و متقد است که هرگونه ارزیابی معماری معاصر باید با استرلینگ شروع شود و معتقد است امتداد این روایت و تفکر باید با رابرت ونتوری و آلدو روسی باشد. آیزنمن و علاقه ی او به تئوری پردازی، جایگاه وی را در این نقطه تثبیت می کند، معماری که نوشته های تئوریکش همیشه جایگاه مهمی در نظریه پردازی و سخنرانی های معماران دارد. تاثیر آلوارو سیزا و فرانک گری در دهه ی هشتاد میلادی دلیل انتخاب آنان برای فصول بعدی است. در دهه ی نود میلادی علایق تئوریک و حرفه ای معماری تغییر پیدا کرد و رم کولهاوس از چهره های این تحول بود. کتاب های نیویورک هذیانی و اس ام ال ایکس ال نقش مهمی را در معماری و تغییر و تحول نوشته های معماری بازی کردند. در نهایت آخرین فصل کتاب به بررسی آثار نخستین هرزوگ و دمورن اختصاص می یابد و دلیل انتخاب آنان را نقش مهمشان در مدارس معماری و اشتیاق دانشجویان به بررسی آثار آنان می داند.

درباره اثر حاضر می توان گفت که مطالعه آثار ارزشمند معماری به ما کمک می کند که بتوانی حرف های جدیدی را در دوره معاصر بیان کرد. حرف هایی که پشتوانه های علمی و نظری داشته و تاثیر پذیر از اتفاقات در حال وقوع در جهان معاصر باشند. بنابراین کتاب حاضر به عنوان منبعی جامع که آثار و اندیشه های گروهی از معماران تاثیر گذار در معماری معاصر را مورد بررسی قرار می دهد به تمامی معماران و دانشجویان معماری توصیه میشود.